Kunstprojecten

Visie

schilderen

Het zoeken naar een evenwicht tussen cognitieve, emotionele en creatieve ontwikkeling van een kind is erg belangrijk. Lessen in kunstvakken zijn daarbij een goed middel. Deze vakken bieden de kinderen niet alleen nieuwe vaardigheden, maar ze verhogen ook de motivatie voor het cognitieve leren. Muziek, dans, toneel en beeldende vorming zijn van alle culturen; zij bevorderen het sociale contact tussen leerlingen onderling en zorgen voor een goede en geconcentreerde werksfeer. Cultuureducatie is van belang omdat het bijdraagt aan een beter, rijker leerklimaat; het biedt ruimte voor eigen initiatief en het biedt een tegenwicht tegen de strakke goed-fout beoordeling.

Verschillende technieken

Samen met de kinderen op zoek gaan naar een kunstvorm en techniek vind ik van groot belang. Kinderen moeten plezier hebben tijdens het volgen van de lessen. De motivatie om aan de slag te gaan zal groter zijn wanneer de kinderen mee mogen beslissen over wat we die periode gaan doen. Gezamenlijk komen we tijdens de eerste les tot een keuze met een maximum van twee kunstvormen. Tijdens deze eerste les bespreken we de mogelijkheden, maken we een keuze en zal er gewerkt worden aan een korte startopdracht. In de 2e week staat alles gereed voor het gekozen project.

palet

Kunstproject op maat

Samen kiezen we een project waarmee we een periode aan de slag gaan. De kinderen leren overleggen en samenwerken.

Volg mij via:

© 2022 Atelier Leren door Kunst KvK 62594036